Dansavond Info

Je hebt geen danservaring nodig om mee te kunnen doen. Het gaat vooral om het ontdekken van je eigen beweging en dans. Daarbij kun je alle dans- en bewegingsvormen gebruiken die je al kent.
Het ene moment verloopt het spelenderwijs en uitbundig, en het andere moment in zachte stilte, zonder een specifiek doel voor ogen te hebben. Soms gaat het als vanzelf en soms kom je uitdagingen tegen.

De muziek is gevarieerd, van intiem tot uitbundig, soms wat experimenteel en/of niet alledaags, en komt vanuit verschillende windstreken.
Doordat we ook regelmatig werken met een Intro wordt de mogelijkheid tot variatie in je bewegen en dans vergroot.

Voor algemene informatie, zie hieronder:

Lekker- en loszittende kleding is aan te raden. Er wordt gedanst op blote voeten of zachte dansschoentjes.

Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Inloop vanaf 19:15 uur
Kosten bedragen minimaal €12,50 tot €15,00 per avond (hangt af of de keuze valt op heel blok 1 of 2 of losse lessen) op donatiebasis, inclusief thee en een knabbeltje. DansTaal is geen bedrijf, ze wordt gerund op vrijwillige basis.

Adresgegevens van de dansavonden: zie onder Contact.

Voor meer informatie over DansTaal en/of opgave: info@danstaal.nl